47. Jurajska Jesień. JURA – POCZĄTEK

Strona Główna / 47. Jurajska Jesień. JURA – POCZĄTEK

Wernisaż:
30 czerwca 2022, godz.18.00

Mimo że to już 47. edycja pleneru „Jurajska Jesień” – wystawa nosi odświeżający tytuł JURA – POCZĄTEK. Tytuł ten wyraża intencje organizatorów – Częstochowskiego Okręgu ZPAP – by pokazać tę krainę geograficzną w nowej formie i z nowymi treściami. Organizatorzy i autorzy wystawy chcą przede wszystkim zaprezentować bogactwo warsztatu artystycznego – Jurajska Jesień, która dotąd preferowała malarstwo pejzażowe, w bieżącej edycji prezentuje m.in. tak odmienne od przyzwyczajeń odbiorców dziedziny, jak: wideo, asamblaże, instalacje czy tkanina artystyczna. W pracach składających się na wystawę dostrzec można odejście od sztuki przedstawiającej i odtwarzającej naturę na rzecz rozważań o naturze natury, analizy biokształtów, struktur, mikroświata, aż do interpretowania natury przez sztukę abstrakcyjną. Wystawa jest artystycznym przedstawieniem bogactwa przyrodniczego, geologicznego i kulturowego tej krainy geograficznej – w indywidualnych ujęciach, rozmaitych formach i technikach oraz kreacjach wyobraźni.

Komisarzami wystawy są: Krzysztof Cechowicz, Tomasz A. Man oraz Krzysztof K. Malewicz, a w wystawie uczestniczą:  Jadwiga Wosik, Elżbieta Chodorowska, Krystyna Szwajkowska, Romualda Anioł – Lubas,  Joanna Nalepa, , Joanna Stępień, Agnieszka Mitura – Bagińska, Barbara Szyc, Grażyna Kołek, Krzysztof Cechowicz, Maksymilian Kreutz- Majewski, Krzysztof Kamil Malewicz, Rafał Cierpiał, Lech Ledecki,  Tomasz Andrzej Man

Skip to content