Alicja Pruchniewicz, Roland Grabkowski / FORMY ZMIENNE

Strona Główna / Alicja Pruchniewicz, Roland Grabkowski / FORMY ZMIENNE

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 30/06/2022, godz.18.00 – Sala Śląska

Dwoje artystów: malarka i rzeźbiarz przygotowując razem wystawę podejmują z widzem swoistą grę – czy w ich twórczości doszuka się wspólnych inspiracji i podobieństw, czy raczej zwróci uwagę na przeciwieństwa i kontrasty. Różni ich oczywiście forma wypowiedzi artystycznej, ale właśnie forma jest przedmiotem ukierunkowanych zainteresowań obojga i tematem ich rozważań poprzez sztukę: „Zmienna jest ruchoma, przybiera różne postaci. W swej naturalnej płynności i różnych wektorach bywa na wskroś nieregularną. Żywa w procesie, kształtuje się w dynamicznej absorpcji barw i zrębach konturu. Krzepnie, jakby już w stałym, lecz ciągle żywym obliczu pełnym bodźców.” (AP, RG)
Na wystawę składają się realizacje malarskie Alicji Pruchniewicz i rzeźbiarskie Rolanda Grabkowskiego powstałe w ciągu kilku ostatnich lat. Jak określają artyści: wystawa jest „obszarem poszukiwań wspólnych jakości estetycznych.”

Alicja Pruchniewicz

Urodzona w 1993 roku w Szczecinie. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie otrzymując Dyplom Roku. Absolwentka kierunku Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, obroniła dyplom pod kierunkiem Profesora Stanisława Kortyki. Studentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Obecnie Asystentka Pracowni Rysunku Profesora Marka Kuliga. Brała udział w ponad 150 wystaw w kraju i za granicą. Uczestniczka rezydencji artystycznych w Mołdawii, Turcji, Indiach i Nowym Jorku.

Roland Grabkowski

Urodzony w 1985 roku we Wrocławiu. W 2005 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2011 otrzymał stypendium Prezydenta Wrocławia a w 2012 Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. W 2014 roku obronił dyplom magisterski z zakresu rzeźby, który zrealizował w pracowni dyplomującej prowadzonej przez prof. Janusza Kucharskiego. W latach 2014-2017 student Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na wrocławskiej ASP. W 2016 roku zatrudniony na macierzystej uczelni w I Pracowni Rzeźby, gdzie współprowadzi zajęcia z przedmiotów: Rzeźba oraz Rysunkowy Warsztat Rzeźbiarski. W 2019 roku uczestniczył w zagranicznych rezydencjach artystycznych: The Maple Terrace Residency, Brooklyn, Nowy Jork, USA oraz Chitrashaala, Rajasthan, Indie. W 2021 roku obronił stopień doktora w dziedzinie Sztuki w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Jest autorem 8 wystaw indywidualnych oraz ponad 40 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

Skip to content