Galeria Promocji Młodych Antresola

Strona Główna / Galeria Promocji Młodych Antresola

Dobre miejsce na debiut

Z myślą o młodym pokoleniu częstochowskich artystów  Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie od 2006 roku prowadzi program,  którego celem jest ułatwienie młodym twórcom startu artystycznego. W Galerii Promocji Młodych Antresola organizujemy debiutanckie, indywidualne wystawy absolwentów szkół artystycznych urodzonych lub wykształconych w Częstochowie. Prezentujemy, według autorskich koncepcji, wystawy
z różnych dziedzin sztuki – od malarstwa po design. Galeria wspiera debiutantów merytorycznie i organizacyjnie, a cała realizacja wystawy oparta jest o profesjonalną współpracę między galerią i twórcą. W ramach promocji do każdej wystawy wydajemy folder z notą biograficzną i reprodukcjami prac. Znaczna część nakładu przekazywana jest bezpłatnie autorowi wystawy.

Z inicjatywą wystawy w Antresoli powinni występować sami zainteresowani. Najprostszą drogą do tego jest zgłoszenie w galerii swojej propozycji wystawy. Koniecznością jest przejście pewnego procesu aplikacyjnego, który – dla ułatwienia  – zebraliśmy w kilka zasad  jasno określających co należy zrobić, żeby zostać autorem wystawy.

Jak starać się o organizację wystawy? 

Program Galeria Promocji Młodych Antresola przeznaczony jest młodych artystów, absolwentów szkół artystycznych urodzonych lub wykształconych w Częstochowie. Program planowany jest w połowie danego roku na dwanaście miesięcy roku następnego.
Wnioski należy składać w formie papierowej, w sekretariacie galerii lub przysłać pocztą na adres: Al. NMP 64, 42-200 Częstochowa. Dodatkowo mogą zostać przesyłane na adres mailowy: jmatyja@galeria.czest.pl

Wniosek powinien zawierać:
– pisemne podanie do dyrekcji galerii o organizację wystawy
– opis projektu wystawy: dziedzina sztuki, wybór prac, założenie merytoryczne; opcyjnie: projekt, sugestie co do sposobu aranżacji wystawy
– 10  – 12 reprodukcji prac na USB lub CD
– aktualne CV (max.1 str.)

Należy pamiętać, że złożenia wniosku nie oznacza od razu przyjęcia propozycji do programu. Proces aplikacji ma charakter konkursu, który przebiega następująco:
– wszystkie zgłoszone propozycje podlegają wstępnej ocenie zespołu merytorycznego galerii, w skład którego wchodzą: kuratorzy wystaw oraz szef sekcji aranżacji i montażu
– w drugim etapie wnioski rekomendowane przedkładane są Radzie Programowej galerii do ostatecznego zaopiniowania
– wnioski mogą zostać odrzucone – nie podlegają wówczas odwołaniu lub odroczone, tj. przesunięte do ponownego rozpatrzenia w następnym okresie planowania

Kryteria wyboru:
– profesjonalizm, dobre rzemiosło
– przedstawienie spójnego wyboru prac – idea wystawy
– innowacyjność, różnorodność i jakość

Autorzy, którzy złożyli aplikacje zostaną powiadomieni – pisemnie lub mailowo – o  efektach wyboru  – do końca listopada roku, którym złożona została aplikacja. Po  przyjęciu wystawy do programu MGS, Autor może zweryfikować (zaktualizować) zawartość (treść) wystawy wyłącznie w porozumieniu z Galerią. Szczegółowe zobowiązania stron przy realizacji wystawy określa Porozumienie podpisywane po przyjęciu propozycji, najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem wystawy. Porozumienie określa zakres działań Galerii przy organizacji wystawy, tj.: udostępnienie bezpłatnie sali na ekspozycję oraz zapewnienie sprzętu wystawienniczego, oświetlenia, stałego dozoru  wystawy; montaż i demontaż wystawy; publikacje związane z wystawą – zaproszenia oraz folder do wystawy; promocja wystawy.

Porozumienie obliguje Autora wystawy do: określenia ostatecznego kształtu wystawy (projekt aranżacji, wykaz prac; dostarczenia informacji do promocji wystawy (nota biograficzna, opis wystawy, recenzje, reprodukcje) oraz materiałów folderu; transportu własnych prac na i po wystawie.

Po realizacji wystawy w programie Promocji Młodych Galeria stara się utrzymywać kontakt z artystami, proponując im udział w wystawach lub innych wydarzeniach organizowanych przez MGS.

Zapraszamy do składania aplikacji.
Formularz aplikacji do pobrania

 

Skip to content