Katarzyna Sterna. Nadal mam walizkę w Berlnie

Strona Główna / Katarzyna Sterna. Nadal mam walizkę w Berlnie

21/02 – 2/04/2023
Galeria ZWIASTUN
wernisaż 24/02/2023, godz. 18.00

Tematem wystawy (a wcześniej – pracy licencjackiej)  autorka, Katarzyna Sterna uczyniła miasto Berlin. Tytuł Nadal mam walizkę w Berlinie pochodzi z repertuaru Marleny Dietrich i jest wyrazem subiektywnych emocji wobec tego miasta, wyłożonych językiem artystycznym. Artystka stosuje techniki kolażu i linorytu. Jej prace przedstawiają znane postacie związane z Berlinem, motywy (literackie, filmowe, architektoniczne), które się z tym miastem kojarzą.

Autorka o swojej wystawie:
„Uwielbiam Berlin i jego wielopłaszczyznową różnorodność, którą najlepiej widać na ulicach. Słup ogłoszeniowy, na którym nawarstwiam niemieckie gazety, przeplatane linorytami odbitymi na gazetach i pakowym papierze oraz cyfrowe kolaże i ciekawsze fragmenty grafik znalezionych w gazetach – najlepiej oddaje  zróżnicowanie niemieckiej stolicy i jej niezwykły klimat jej ulic.
Witajcie w najbardziej ekstrawaganckim mieście na świecie, które chyba tylko dla żartu znajduje się w Niemczech.”

**************
Katarzyna Sterna
W 2022 obroniła dyplom z grafiki warsztatowej pod kierunkiem dr Barbary Czapor-Zaręby na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Absolwentka Szkoły Grafiki Komputerowej w Krakowie. Obecnie jest projektantką w agencji Niebieski Lis oraz współtworzy rodzinną firmę.
Mówi o sobie, że najzwyczajniej lubi projektować. Trawestując słowa Tadeusz Kantora najlepszą inspiracją dla niej są „czynności codzienne, banalne, nudne, z którymi nikt nie wiąże żadnych nadziei”.
Prywatnie kocha rugby.

Katarzyna Sterna
I Still Have a Suitcase in Berlin
graphics, digital collage
Zwiastun Gallery

The subject of Katarzyna Sterna’s exhibition, and previously her Bachelor’s thesis, is Berlin. The title “I Still Have a Suitcase in Berlin”, which also happens to be the title of a famous Marlene Dietrich song, is an artistic expression of her feelings towards the city. Sterna uses collage and linocut to portray iconic figures and themes (literary, cinematic, architectural) connected to Berlin.

Sterna about her exhibition: “I love Berlin with its multifaceted diversity, which is best seen on the streets. What I think best reflects the city’s variety and its unique atmosphere are advertising pillars, which is why in my work I used one as a base for layering German newspapers, linocuts impressed onto newspapers and brown paper, as well as digital collages and the more intriguing pieces of graphic works found in newspapers. Welcome to the most extravagant city in the world, which, as ironic as it may seem, is located in Germany.”

**************

Katarzyna Sterna
In 2022, Sterna obtained a diploma in art graphics under the tutelage of Dr Barbara Czapor-Zaręba at the Jan Dlugosz University of Humanities and Sciences in Czestochowa. She also graduated from the School of Computer Graphics in Kraków. Sterna currently works as a designer in the social media agency Niebieski Lis, while also being a co-founder of a family business.
When asked to describe herself, she says that she simply likes to design. Paraphrasing Tadeusz Kantor’s words, she says that what inspires her the most are “trivial, boring, everyday activities for which nobody has hopes” [1]. Privately, she’s a big rugby fan.

[1] https://culture.pl/en/work/cricotage-tadeusz-kantor

Teksty na stronie MGS zostały przetłumaczone przez studentów kierunku “Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach zajęć “Tłumaczenie dla muzeów i instytucji kultury”.
Koordynatorka: dr Katarzyna Remiszewska
Tłumacze: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

The texts on the MGS website were translated by students of the course “Creative and specialised translation” at Adam Mickiewicz University in Poznań during the class “Translating for museums and cultural institutions.”
Supervisor: dr Katarzyna Remiszewska
Translators: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

Skip to content