Łucja Zentner, Surrealna flora: taniec kształtów i kolorów

Strona Główna / Łucja Zentner, Surrealna flora: taniec kształtów i kolorów

malarstwo, obiekty
Galeria ZWIASTUN
18/12/ 2023 – 7/01/2024
wernisaż 21 grudnia 2023., godz. 18.00

Absolwentka Wydziału Sztuki Akademii im. Jan  Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet im. Jana Długosza), dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Jarosława Kweclicha w 2007.
W styczniu 2008 pod kierunkiem dr hab. Jerzego Piwowarskiego obroniła pracę magisterską uzyskując tytuł magistra sztuki. Malarka, twórczyni obrazów olejno-akrylowych, autorka wystaw indywidualnych, uczestniczka zbiorowych – w Polsce, w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Prowadzi również pracownię artystyczno-rękodzielniczą Lussberry, w której powstają m.in. obiekty dizajnerskie. Ważną aktywnością artystyczną i zawodową jest również dla Łucji konserwacja zabytków. Pracowała m.in. w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie (pozłotnictwo i renowacja polichromii ściennej), w barokowej Bazylice św. Trójcy w Janowie Podlaskim, Grandmaster Palace w stolicy Malty czy Konkatedrze św. Jana ( St. Johns Co-Cathedral, Valetta, Malta).

To doświadczenie, kontakt z bogatą i dekoracyjną sztuką barokową przekłada się na jej twórczość własną. Artystka wierzy w kształty i kolory, w ich wpływ na odbiorcę. Obrazy Łucji, często inspirowane naturą, przekształcają się w surrealne wizje, kosmiczne przestrzenie, baśniowe narracje.

„Moim celem jest stworzenie przestrzeni symbolicznego ogrodu z bogactwem różnych artystycznych form i barw, w których płynie energia” (ŁZ)

Głównym wątkiem wystawy „Surrealna flora: taniec kształtów i kolorów” jest cykl malarski prezentujący odrealnione kwiaty łubinu o niezwykłych kształtach i intensywnych kolorach, uzupełniony obrazami z baśniowymi pejzażami. Na wystawie prezentowane są także obiekty z masy epoksydowej (blaty stolików).

Łucja Zentner
The Surreal Flora: A Dance of Shapes and Colours
painting, objects
Zwiastun Gallery

Zentner graduated from the Faculty of Art at Jan Dlugosz Academy in Czestochowa (currently Jan Dlugosz University) with a degree in Easel Painting under the tutelage of Professor Jarosław Kweclich in 2007. In January of 2008, Zentner defended her master’s thesis under the supervision of professor Jerzy Piwowarski and received the title of Master of Arts. The painter and creator of acrylic-oil paintings authored individual exhibitions and participated in group exhibitions in Poland, Great Britain and Hungary. She runs an arts and crafts studio called Lussberry, where among other things, designer objects are created. Another artistic and professional activity important to Zentner is conservation and restoration of cultural property. She worked in the Jasna Góra Basilica in Częstochowa (on gilding and wall polychromy restoration), baroque Basilica of the Holy Trinity in Janowo Podlaskie, Grandmaster’s Palace and St. John’s Co-Cathedral in the capital of Malta, Valletta, to name but a few.

This experience and contact with the beautiful and decorative baroque art contribute to her own artwork. The author believes in shapes and colours and the impact they have on the recipient. Zentner’s paintings, often inspired by nature, are transformed into surreal visions, cosmic spaces, fairytale narratives.

“My goal is the creation of a symbolic garden abundant with different artistic forms and colours, through which energy flows.” (ŁZ)

The main topic of the exhibition “The Surreal Flora…” is a painting series presenting surreal lupine flowers which come in extraordinary shapes and vivid colours; it is complemented by paintings of fairytale landscapes. At the exhibition you can also see epoxy resin table tops.

Fun fact: the title of the exhibition was chosen from among the titles generated by Chat GPT after this AI tool analysed Zentner’s artwork.

Skip to content