Martyna Bryła, Małgorzata Grabowska, Julia Rojek. Monochromatycznie

Strona Główna / Martyna Bryła, Małgorzata Grabowska, Julia Rojek. Monochromatycznie

27/06 – 6/08/2023
Galeria ZWIASTUN

Wystawa prezentuje twórczość trzech artystek studiujących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Młode artystki przygotowały wspólną wystawę, na której każda z nich pokaże swoją indywidualną twórczość: osobne zainteresowania, różnice warsztatowe, indywidualny styl, a zarazem też odmienne charaktery oraz temperament, różne doświadczenie życiowe i spojrzenia na sztukę, co jest zauważalne w ich pracach.
Mimo tych różnic autorki starannie podkreślają cechy spajające wystawę. Oprócz techniki, jest to wyrażona w tytule monochromatyczna paleta barw, ograniczająca się do czerni i kolorów pochodnych.

*******************

Martyna Bryła mieszkająca w okolicach Częstochowy w swoich pracach inspirację czerpie ze wszystkiego, co jest w jej zasięgu. Nie lubi marnować
materiałów, szczególnie papieru, w związku z czym wszystkie pozostałości stara się przetwarzać w szkicowniki. Uczestniczyła w kilku krajowych
wystawach. Prywatnie miłośniczka kawy i literatury.

Małgorzata Grabowska pochodzi z małej miejscowości spod Złoczewa (woj. łódzkie). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. W swojej
twórczości inspiruje się naturą. Szczególnie kocha krajobrazy górskie, fascynują ją również chmury. Uczestniczyła w kilkunastu wystawach
zbiorowych. Najbardziej spośród technik graficznych lubi linoryt.

Julia Rojek pochodzi z małej miejscowości spod Pajęczna (woj. łódzkie). Zajmuje się grafiką, malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w kilku
wystawach zbiorowych. W swojej twórczości stara się łączyć nowe techniki z tradycyjnymi, klasycznymi przedstawieniami. Kocha rośliny,
szczególnie kwiaty.

 

J.Rojek linoryt

M. Bryła, Syntetyk 3, akwaforta, 20x10

Skip to content