Międzynarodowy Salon – Martwa Natura w Fotografii

Strona Główna / Międzynarodowy Salon – Martwa Natura w Fotografii

Pomysłodawcą i wieloletnim komisarzem konkursu i wystawy „Martwa natura w fotografii” jest artysta fotografik Janusz Mielczarek. Od 9. Edycji funkcję komisarza przejął Sławomir Jodłowski. Od 2011 roku (5.edycja) Salon odbywa się pod prestiżowym patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP.

Przystępując do organizacji kolejnych edycji Międzynarodowego Salonu „Marta natura w fotografii” organizatorzy stawiają sobie pytanie, czy zadany po raz kolejny temat nadal zachowuje swoją świeżość i wciąż otwiera nowe możliwości interpretacji i rozwiązań formalnych. A jednak prace zgłaszane na konkurs wciąż przekonują, że temat martwej natury w fotografii, nawiązując do klasycznego malarstwa, ciągle pozostaje autonomiczny i oryginalny. W fotografiach składających się na wystawy pokonkursowe odnajdujemy najlepsze umiejętności autorów zdjęć:  patrzenia i spostrzegania, operowania światłem, przemyślaną kompozycją, a także umiejętności tworzenia określonego nastroju, oddziaływania na widza. Rozwiązania formalne nie wyczerpują wszakże  jakości wystaw, jest w nich coś więcej – w fotografiach zawierają się emocje, sensy, ukryte znaczenia. Z pozoru zwykły przedmiot zostaje wydobyty z codzienności stając się czymś niezwykłym, fascynującym, odkrytym na nowo.

Martwa natura w obiektywie artystów czerpię swoją wartość z przeciwstawiania się masowej tendencji. Nie ma tu konformizmu i pustki. I nie ma łatwizny, co podkreślał już Henri Cartier-Bresson – ikona światowej fotografii – mówiąc: ,,Temat martwej natury jest dlatego tak trudny, ponieważ trzeba go wymyślić.”

Konkursy ogłaszane są w cyklach dwuletnich, od 2004 roku, wśród laureatów i autorów wystaw pokonkursowych jest są twórcy z wielu krajów świata.

Następny Salon planowany jest na 2023 rok.

Skip to content