POMIĘDZY MATERIĄ. Wystawa pedagogów i doktorantów Katedry Grafiki, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza

Strona Główna / POMIĘDZY MATERIĄ. Wystawa pedagogów i doktorantów Katedry Grafiki, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 29/06/2023, godz.18.00 – Sala Poplenerowa

Wystawa Pomiędzy materią jest kolejnym przykładem rozwijającej się przez lata współpracy Uniwersytetu Jana Długosza z Miejską Galerią Sztuki, które pozostają dla siebie sprawdzonymi partnerami. Wielokrotnie Galeria oferowała przestrzeń i pomoc dla inicjatyw płynących z Uczelni, sama też kierowała zaproszenia do współdziałania. Gdyby pokusić się o podsumowanie tych działań/współdziałań przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to okaże się jak szeroki i urozmaicony charakter przybierały formy tej współpracy – od wystaw indywidualnych artystów związanych z Uczelnią, przez wystawy będące częścią projektów naukowych, po wystawy dyplomowe studentów, prezentacje pracowni oraz autorskie projekty artystyczne.

Tym razem, w Sali Poplenerowej zostanie zaprezentowana twórczość artystyczna pedagogów i doktorantów Katedry Grafiki, Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

W wystawie Pomiędzy materią wezmą udział:
Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Krystyna Szwajkowska, Agnieszka Półrola, Tomasz Chudzik, Marek Mielczarek, Andrzej Desperak, Witold Zaręba, Barbara Czapor-Zaręba, Artur Lubos, Aleksandra Jakubczak, Aleksandra Lasoń, Marta Śliwiak, Hanna Rozpara, Żaneta Wojtala, Mateusz Dzierża, Paweł Delekta, Artur Jastrząb, Marta Sobalska, Marcin Chudy, Anna Tarnowska, Dominik Cierpiał, a przygotowali ją merytorycznie i organizacyjnie kuratorzy – dr Witalij Bohatyrewicz oraz dr Artur Lubos, Wydział Sztuki UJD.
w tekście do katalogu wystawy (publikacja on-line) kurator tak opisuje wystawę:

„Ekspozycję stanowią prace wykonane w tradycyjnych technikach grafiki warsztatowej, w druku cyfrowym oraz dzieła w technikach łączonych lub własnych. Są również kompozycje trójwymiarowe i instalacje. Sama nazwa wystawy wskazuje na dwa przede wszystkim aspekty: materialny, którym jest dzieło twórcy będące wynikiem jego poszukiwań artystycznych i inspiracji oraz ten niematerialny, właśnie to, co znajduję się „pomiędzy materią” dzieła, to co jest nieuchwytne dla naszego oka, a jednak stale obecne w sztuce – intencja twórcy, jego stan wewnętrzny odzwierciedlony następnie w dziele.”
dr Witalij Bohatyrewicz
Skip to content