Sacrum i sztuka. Życie i sztuka. Praca Zbiorowa.

Strona Główna / Sacrum i sztuka. Życie i sztuka. Praca Zbiorowa.

Książka Sacrum i sztuka. Życie i sztuka jest poszerzoną publikacją materiałów z sesji Kościół a sztuka, która odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w dniach 23 – 24 kwietnia 2004 r. W czasie spotkań sesyjnych podejmowano trzy wątki tematyczne, rozwijane w referatach oraz w dyskusjach, odzwierciedlone w częściach książki. Rozdział pt. Zabytek traktuje o obecności sztuki zabytkowej w kościołach, sposobach jej utrzymywania (zagadnienia konserwacji; różne szkoły konserwatorskie) oraz korelacji sztuki dawnej ze nowoczesną. Rozdział Sztuka współczesna dotyczy zagadnień sztuki współczesnej i Kościoła; świadectwo artystów przedstawione w wystąpieniach i rozmowie złożyło się na kwintesencję tej części obrad. Trzecia część konferencji (Sztuka między życiem a sacrum) wykraczała poza ściśle określoną tematykę związków sztuk plastycznych z przestrzenią kościołów, była w zamierzeniu próbą uświadomienia sakralności przejawiającej się w różnych działaniach i dążeniach człowieka. W tej części najważniejszy wydaje się zapis żywej dyskusji Sztuka między życiem a sacrum albo różne drogi do nieba.
Aby materiał konferencyjny uczynić jak najbardziej pełnym zwróciliśmy się do uczestników i obserwatorów sesji, by z dystansu czasu podzielili się swoimi przemyśleniami – dokonali oceny i podsumowania przedsięwzięcia; takie wypowiedzi znajdą Czytelnicy pod hasłem Glosy. Niektóre z nich są rzeczywiście komentarzem do konferencji, inne – nie odwołując się do niej – mają charakter głębokiej refleksji nad zagadnieniami na niej poruszanymi.
Ostatnią część tomu stanowią teksty wykraczające poza tematykę konferencji, ale rozwijające temat wiodący: zróżnicowane tematycznie, czasem kontrowersyjne. Teksty dotyczące różnych zagadnień kultury wysokiej oraz kultury masowej, w których staraliśmy się wyakcentować wzajemne przenikanie sfer sacrum i profanum; świętości, sztuki i życia samego.
W książce znalazły się 24 referaty, zapisy trzech rozmów, 8 tekstów glos i komentarzy oraz noty o autorach. Mamy nadzieję, że wbrew niełatwej tematyce opracowania uzyskaliśmy efekt „książki do czytania”, dla szerokiego kręgu odbiorców, a nie wydawnictwa ściśle specjalistycznego.

 

ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ

Informacje – tel. (34) 324 55 81
Zamówienia na publikacje przyjmujemy mailowo na adres: kasa@galeria.czest.pl
Przesyłki realizowane są po wpłynięciu na konto galerii: Bank CitiHandlowy  50 1030 1104 0000 0000 9324 5000 zapłaty za zamówione książki, powiększonej o koszt przesyłki pocztowej, o wysokości której powiadomimy Zamawiającego mailowo. Poniżej obowiązujący cennik przesyłek:

PACZKI POCZTOWE EKONOMICZNE (GABARYT A):
do 1 kg: 13 zł
1-2 kg: 15 zł
2-5 kg: 18 zł
ponad 5 kg (do 10 kg): 24 zł

PACZKI POCZTOWE PRIORYTETOWE (GABARYT A):
do 1 kg: 14 zł
1-2 kg: 16 zł
2-5 kg: 19 zł
ponad 5 kg (do 10 kg): 25 zł

Wystawiamy faktury VAT.

Skip to content