Ula Dzwonik. HOMO sentiens

Strona Główna / Ula Dzwonik. HOMO sentiens

12/01 – 3/03/2024
wernisaż 11/01/2024, godz. 18.00
Sala Gobelinowa

Wystawa retrospektywna Uli Dzwonik była wydarzeniem towarzyszącym 58. Festiwalowi Wratislavia Cantans, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu /wrzesień – listopad 2023/. Wystawa powstała pod opieką kuratorską Piotra Sarzyńskiego.

W Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie zaprezentowana zostanie kolejna wersja wystawy, której tytuł został  dobrany tak, że mógłby stać się mottem całej twórczości Uli Dzwonik. „HOMO sentiens”, czyli  człowiek czujący – i to określenie może się odnosić zarówno do samej artystki, jak i jej bohaterów. Tworząc bowiem charakterystyczne obrazy figuratywne artystka podkreśla wagę spraw ludzkich koncentruje się na człowieczeństwie i jego różnych aspektach. Jej bohaterowie są niedoskonali, pozbawieni rysów indywidualnych, często wyobcowani i samotni, ale stają się przez to symbolami ludzkiej egzystencji.

Ula Dzwonik urodziła się w w 1973 r. w Zduńskiej Woli. – w latach 1994-1998 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1998 roku w pracowni malarstwa profesora Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego. W 1999 roku rozpoczęła indywidualną pracę twórczą w dziedzinie malarstwa i rysunku. Od 2006 roku bierze udział w przeglądach i konkursach. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych. Laureatka GRAND PRIX V Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego (2019) oraz Międzynarodowego Biennale Obrazu QUADROART (2016). Otrzymała Nagrodę Fundacji im. I.J. Paderewskiego w Krakowie i nagrodę specjalną Palm Art Award w Lipsku. Finalistka V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego 2022. Regularnie obecna w rankingach polskich artystów współczesnych KOMPAS SZTUKI oraz w niemieckim Art Compass (2015). Członkini rady programowej Fundacji Promocji Sztuki ARTAFFERA. Jej prace znajdują się w galeriach, muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Piotr Sarzyński – od 1986 roku dziennikarz tygodnika „Polityka”. Krytyk i popularyzator sztuki. Współtwórca nagrody Paszporty „Polityki”, inicjator utworzenia Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Od dwudziestu trzech lat tworzy ranking najlepszych galerii sztuki w Polsce. Autor sześciu książek, w tym Przewodnika po rynku malarstwa. Kurator licznych wystaw malarstwa w kraju i za granicą (Rumunia, Armenia, Francja, Czechy). Przewodniczący Komisji Zakupów kolekcji młodego malarstwa polskiego tworzonej przez mBank.

Ula Dzwonik’s retrospective exhibition was an accompanying event of the 58th International Festival Wratislavia Cantans. The works were displayed at the National Forum of Music in Wrocław from September to November of 2023, with Piotr Sarzyński as the curator.

In the City Art Gallery in Częstochowa a different version of the exhibition is presented to the public, with so fit a title, it actually captures the essence of Ula Dzwonik’s whole artistic output. Homo sentiens – a feeling human. This phrase can refer both to the artist herself and the characters depicted in her works. By creating distinctive figurative paintings, Dzwonik emphasises the importance of human matters, as she focuses on humanity and its various aspects. Her characters are often imperfect; they lack distinctive features and are often alienated or forlorn, but perhaps this is what makes them the symbol of human existence.

Ula Dzwonik was born in 1973 in Zduńska Wola. She studied at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, at the Faculty of Painting. She graduated with honours in 1998 under the tutelage of Professor Andrzej Klimczak-Dobrzyniecki. In 1999, Dzwonik focused her attention on individual work in the fields of painting and drawing. Since 2006 she has been taking part in numerous contests and exhibitions, including collective ones. An author of over a dozen of solo exhibitions and the Grand Prix winner of the 5th Triennial of Polish Contemporary Art and the “International Picture Biennial ‘QUADRO ART’”. A recipient of the I.J. Paderewski Foundation Award and the Palm Art Award. A finalist of the 5th edition of “The National Leon Wyczółkowski Painting Competition” in 2022. She is frequently listed in the Art Compass ranking of Polish contemporary artists and has made her way into the 2015 German Art Compass ranking. A member of the programme board of the Foundation for the Promotion of Arts ARTAFFERA. Her works are featured in both local and international galleries, museums, and private collections.

 

Piotr Sarzyński – a journalist for the Polityka weekly since 1986. An art critic deeply involved in art popularisation. A coauthor of the Polityka Passport Awards and an initiator behind the Polityka Architecture Award. For the last twenty years he has been assembling rankings of the top art galleries in Poland. He is an author of six books, including Przewodnik po Rynku Malarstwa (A Companion to the Painting Market, own translation). A curator of multiple exhibitions both in Poland and abroad (in Romania, Armenia, France and Czechia). He is also the head of an acquisition committee of the young Polish painting collection compiled by mBank.

 

Skip to content