Bilety / Godziny otwarcia

Strona Główna / Bilety / Godziny otwarcia
ODZWIEDŹ GALERIĘ

Godziny otwarcia

lipiec/sierpień
wtorek – niedziela:  12.00 – 19.00

wrzesień/czerwiec
wtorek – piątek: 10.30 – 18.00
sobota, niedziela: 12.00 – 19.00

W poniedziałki – wystawy są nieczynne.

BILETY

Kasa i Cennik biletów

Kasa Galerii i kina studyjnego OKF czynna jest w godzinach otwarcia sal wystawowych galerii.

Uwaga – wejście na wystawy możliwe jest do pół godziny przed zamknięciem galerii.

CENNIK BILETÓW:

Bilety na wystawy zmienne/czasowe:
10 zł normalny, 8 zł ulgowy
Środy – wstęp bezpłatny

Szanowni Państwo,

Od 1 października 2015 r., zarządzeniem dyrekcji MGS, wprowadzony został wstęp bezpłatny na wszystkie wystawy zmienne w Miejskiej Galerii Sztuki  dla:
– nauczycieli akademickich oraz studentów Wydziału Sztuki  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
– nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie,
na podstawie aktualnych dokumentów poświadczającym pracę lub naukę w w/w miejscach.

Zasada ta nie dotyczy zamówionych „lekcji w Galerii”, tj. oprowadzania kuratorskiego po wystawach – należy wówczas zakupić bilety wg obowiązującego cennika.

INFORMACJE OGÓLNE

Zasady sanitarne w MGS

Szanowni Państwo,
Przed wizytą w Galerii uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi tutaj zasadami sanitarnymi oraz ich przestrzeganie.

Wobec wciąż trudnej sytuacji epidemiologicznej wszystkie osoby odwiedzające Galerię prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi tutaj zasadami sanitarnymi i dokładne ich przestrzeganie.

Zwiedzający jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa oraz posiadania przy sobie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

 • Przed wejściem do MGS Zwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się w dozowniku w holu kasowym MGS.
 • Zwiedzający jest zobowiązany do zachowywania wszelkich względów higieny i bezpieczeństwa, w tym również do stosowania się do poleceń pracowników MGS w kwestii ich przestrzegania.
 • Zwiedzający z objawiamy mogącymi świadczyć o zakażeniu wirusem SARS COV-19, w szczególności z gorączką, dusznościami, kaszlem, katarem, ma zakaz wstępu do MGS.
 • W przypadku naruszenia zasad higieny i bezpieczeństwa przez Zwiedzającego, pracownicy MGS mają prawo odmówić Zwiedzającemu prawa do wejścia do MGS lub prawa do przebywania w pomieszczeniach MGS.
 • Szatnia MGS jest nieczynna do odwołania. Korzystanie z niej w tym czasie jest zabronione.
 • Zwiedzający ma prawo skorzystać z toalety MGS, przy zachowaniu wszelkich względów higieny i bezpieczeństwa.
 • W MGS obowiązują ograniczenia liczby osób odwiedzających Galerię wg przepisu paragraf 1 pkt.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11 czerwca 2021 zmieniającego rozporzadzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Do limitów osób odwiedzających Galerię nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.
  Ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniach nie dotyczy pracowników MGS.
 • Zwiedzający jest zobowiązany zachować bezpieczny dystans 2 metry od innej osoby. Wyjątek stanowią dzieci lub osoby wymagające opieki, a także osoby opiekujące się dziećmi lub osobami wymagającymi opieki.
 • W Galerii obowiązuje całkowity zakaz dotykania przez Zwiedzającego obrazów, eksponatów i innych przedmiotów stanowiących część ekspozycji.
 • W Galerii i wszystkich pozostałych pomieszczeniach MGS obowiązuje całkowity zakaz spożywania żywności, napojów, alkoholu, palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i korzystania z papierosów elektronicznych.
 • Szczegółowe zasady określające zachowanie Zwiedzającego, nieujęte w Regulaminie, określa Regulamin Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
 • Zwiedzający ma obowiązek stosowania się do obowiązujących ogólnych zasad sanitarnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, nieujętych w Regulaminie.
 • Sprawy sporne każdorazowo rozstrzyga Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w granicach przepisów prawa i wydanych wcześniej zarządzeń.
 • Regulamin może ulec zmianie w związku ze zmianą obowiązujących zasad sanitarnych lub wdrożenia nowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

  Na podstawie Zarządzenia nr 6 w sprawie zmian Regulaminu Zwiedzania Wystaw Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
  z dn. 23/07/2021

Skip to content