Galeria ZWIASTUN

Strona Główna / Galeria ZWIASTUN

W listopadzie 2015 r. w Miejskiej Galerii Sztuki rozpoczęła działalność nowa galeria. Mieści się w znanym wszystkim miejscu, w holu wejściowym do galerii i do kina, gdzie codziennie spotykają się zarówno widzowie wystaw, jak i kinomani. Wspólna dla różnych rodzajów sztuki przestrzeń przestaje być tylko miejscem oczekiwania, ale nabiera charakteru przestrzeni artystycznej, gdzie mogą rozwijać się twórcze działania. To dobre miejsce, by tu właśnie pojawiły się prezentacje poza formalną ścieżką organizacji wystaw w MGS,  wystawy przygotowane przez uczniów lub studentów kierunków artystycznych, jeszcze przed dyplomem, także przez amatorów – pasjonatów sztuki. Prezentacja w tej przestrzeni to wstęp do wcale nie łatwej drogi twórcy w staraniu się o dostrzeżenie i uznanie publiczności, czas dla zebrania doświadczeń i pokazania swoich możliwości. Założenia te przystają także do wystaw twórczości dziecięcej – kiedyś prezentowanej pod szyldem Galeria Sztuki Dziecka Zielony Ołówek, dziś pod wspólnym – ZWIASTUN.

Poszukiwanie nazwy dla galerii powierzyliśmy naszym widzom ogłaszając konkurs, a potem plebiscyt internetowy. Z kilkudziesięciu zgłoszonych propozycji najwięcej głosów zyskała nazwa ZWIASTUN nadesłana przez Ewelinę Dziewońską-Chudy, a pierwsza wystawa indywidualna w tej galerii, „Od-cienie świata” – fotografie i grafiki komputerowe Eweliny Dziewońskiej-Chudy była nagrodą konkursową dla autorki.

Aktualne wystawy w Galerii ZWIASTUN prezentowane są na stronie głównej.

Osoby zainteresowane prezentacją swojej twórczości w Galerii ZWIASTUN mogą składać oferty w Miejskiej Galerii Sztuki.

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi zasadami przedstawionymi poniżej.

ZASADY DZIAŁANA GALERII ZWIASTUN w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

 1. Galeria ZWIASTUN przeznaczona jest na wystawy i prezentacje młodych artystów –  uczniów i studentów przed oficjalnym debiutem artystycznym oraz innych utalentowanych osób, które twórczością zajmują się amatorsko, a ich zdolności i umiejętności  nie potwierdza dyplom uczelni artystycznej.
 2. Galeria ZWIASTUN działa w holu wejściowym Miejskiej Galerii Sztuki, w wyznaczonej przestrzeni, wystawy mają charakter otwarty i są bezpłatne.
 3. W Galerii ZWIASTUN mieści się optymalnie ok. 16 plansz 100×70. Częścią galerii jest witryna okienna, niektóre elementy ekspozycji widoczne są z zewnątrz, co ma wpływ na założenia aranżacyjne.
 4. Wystawy trwają od 4 do 6 pełnych tygodni, zmiany ekspozycji następują zawsze w poniedziałki.
 5. Wystawa może być prezentowana tylko na zasadzie udostepnienia lub może mieć wernisaż, w wybranym przez autora dniu.
 6. Program Galerii ZWIASTUN planowany jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
 7. Wnioski o organizację wystawy należy składać w formie papierowej, w sekretariacie galerii lub przysłać pocztą elektroniczną na adres: info@galeria.czest.pl (DW:jmatyja@galeria.czest.pl)
 8. Wniosek powinien zawierać:
  a) pisemne podanie do dyrektora galerii z o organizację wystawy
  b) opis projektu wystawy: dziedzina sztuki, wybór prac, założenia
  c) 4-6 reprodukcji prac w plikach elektronicznych
  d) aktualne CV (max.1/2 str.)
 9. Złożenie wniosku nie oznacza od razu przyjęcia propozycji do programu. Proces aplikacji ma charakter konkursu, w którym wszystkie zgłoszone propozycje podlegają ocenie zespołu merytorycznego galerii, w skład którego wchodzą: kuratorzy wystaw oraz szef sekcji aranżacji i montażu, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Galerii. Wnioski mogą zostać odrzucone (nie podlegają wówczas odwołaniu) lub odroczone, tj. przesunięte do ponownego rozpatrzenia w następnym okresie planowania.
 10. Kryteria wyboru:
  a) dobre rzemiosło
  b) przedstawienie spójnego wyboru prac – idea wystawy
  c) innowacyjność, różnorodność i jakość
 11. Autorzy, którzy złożyli aplikacje zostaną powiadomieni – telefonicznie, pisemnie lub mailowo – o efektach kwalifikacji.
 12. Po przyjęciu wystawy do programu Galerii ZWIASTUN autor może – w porozumieniu z Galerią – zweryfikować (zaktualizować) zawartość wystawy.
 13. Szczegółowe zobowiązania stron przy realizacji wystawy określa porozumienie podpisywane po przyjęciu propozycji: zakres działań Galerii przy organizacji wystawy oraz zobowiązania Autora wraz z oświadczeniami dotyczącymi praw autorskich do prezentowanych utworów.

 

Skip to content