11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”

Strona Główna / 11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”

Wydarzenia towarzyszące:

 • OPROWADZANIA KURATORSKIE
  Podczas oprowadzania z przewodnikiem uczestnicy dowiedzą się jak powstaje wystawa o takim charakterze, o jej źródłach i idei. Razem z edukatorem będą odkrywać wątki i motywy tematyczne, poszukiwać tropów interpretacyjnych.
  Harmonogram spotkań w listopadzie:
  7 listopada (wtorek), godz. 16.00 – prowadzenie: Joanna Matyja
  14 listopada (wtorek), godz. 16.00 – prowadzenie: Joanna Matyja
  19 listopada (niedziela), godz. 16.00 – prowadzenie: Barbara Major
  26 listopada (niedziela), godz. 16.00 – prowadzenie: Joanna Matyja 

  Harmonogram spotkań w grudniu:
  1 grudnia (piątek), godz. 16.00 – prowadzenie: Joanna Matyja
  10 grudnia (niedziela), godz.16.00 – prowadzenie: Barbara Major i Joanna Matyja
  ze specjalnym udziałem Katarzyny Kukuły – artystki, współautorki wystawy

Oprowadzanie organizujemy również dla zgłoszonych grup.

(Wydarzenia minione:)

 • Projekcja filmu „Jak tańczy mój czas” – sala kina OKF Iluzja – 16/09/2023, godz. 15.00
 • Wernisaż  wystawy wraz z projekcją filmu – 16/09/2023, godz.17.00
 • Przegląd filmów – środy od 4.10 do 22.11 (szczegóły w osobnej zakładce)
 1. Triennale Sztuki Sacrum
  Ja i Ty / Ja – Ono
  16 września – 17 grudnia 2023

Triennale Sztuki Sacrum jest jednym z ważniejszych wydarzeń wystawienniczych Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, wspartym wieloletnią już historią i tradycją. W ramach Triennale, organizowanego od 1991 roku, zaprezentowanych było kilkadziesiąt wystaw, z udziałem wielu pokoleń artystów, wystaw podejmujących ważne tematy i udokumentowanych katalogami i innymi publikacjami. Triennale ewoluowało, zmieniało swój charakter, a jego przekaz z każda edycją wykraczał poza tradycyjne pojmowanie sztuki określanej jako sakralna. Dziś możemy mówić o wystawach problemowych odnoszących się do doświadczeń człowieka współczesnego.

Temat 11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono” podejmuje temat szeroko rozumianych RELACJI. Inspiracją była filozofia dialogu Martina Bubera i to z niej wywodzą się  dwa podstawowe wątki wystawy: Ja i Ty jako relacje podmiotowe, dialogiczne oraz  Ja – Ono jako zależności uprzedmiatawiające; monologiczne. W wykładni Bubera relacje powstają w trzech, fundamentalnych sferach doświadczeń człowieka: życia z przyrodą,  życia z ludźmi, życia z Nadzwyczajnym. Same zaś relacje ustanawiają w każdej z tych sfer pewien stan wspólnoty lub stan bycia obok.
Przygotowując tę wielowątkową ekspozycję kuratorki, wspierane przez Radę Programową Triennale, dokonały wyboru dzieł zarówno klasyków polskiej sztuki współczesnej, jak i artystów najmłodszego pokolenia. Warto odnotować także udział młodych artystek ukraińskich. Będące prawem , ale i odpowiedzialnością kuratorek zestawienia dzieł tworzą liczne tropy i wątki do odczytania, a przede wszystkim pole do refleksji dla odbiorców, w tym m.in. nurt ekologiczny, nurt empatii oraz wyobcowania, nurt mistycyzmu, nieskończoności, wieczności.
Dzieła pochodzą od Autorów oraz z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Propaganda, Fundacji Sztuki Polskiej ING, Kolekcji mBanku m jak malarstwo.
Wystawie towarzyszy katalog, a jej rozwinięciem i integralną częścią jest przegląd filmów odpowiadających wątkom wystawy (kino OKF Iluzja, seanse z prelekcją w środy, w terminie trwania wystawy).

Artyści:
Zuzanna Bartoszek, Stan Barański, Marcin Berdyszak, Kiejstut Bereźnicki, Maciej Bieniasz, Karolina Breguła, Krystyna Brzechwa, Tatiana Czekalska, Andrzej Desperak, Piotr Desperak, Kinga Flasza, Jacek Gaj, Leszek Golec, Anna Grzymała, Zuzanna Janin, Emilia Jechna
Stanisław Zbigniew Kamieński, Janusz Knorowski, Mirosław Koprowski, Mariusz Kruk, Katarzyna Kukuła, Tomasz Kulka, Yana Makukh, Krzysztof Kamil Malewicz, Tomasz Man, Olena Matoshniuk, Tomasz Michałowski, Lilya Nebera, Katarzyna Olma, Paulina Ortenburger, Darek Pala, Cyryl Polaczek, Józej Romasz, Patryk Różycki, Justyna Rybak, Zbigniew Rybczyński, Mirosław Sikorski, Łukasz Skąpski, Leszek Sobocki, Jerzy Filip Sztuka, Andrzej Tobis, Jacek Waltoś, Zdzisław Wiatr, Julianna Wińczyk, Julia Woronowicz, Joanna Woś
* * *
/Wernisaż wystawy poprzedziło  wydarzenie towarzyszące – projekcja filmu w reżyserii Józefa Romasza pt. „Jak tańczy mój czas”, 2022. Film o łyżwiarzach tańczących na lodzie jest opowieścią o pasji tańca, o poznawaniu siebie i świata przez ciało. Lodowisko staje się swoistą sceną, na której przenikają się różne emocje, budują i kończą relacje. Seans w sali kina OKF Iluzja o godz. 15.00/

* * *
Rada Programowa 11. TSS:
dr Anna Król – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Katarzyna Wielechowska – Uniwersytet Łódzki
dr hab., prof. IS PAN Zbigniew Benedyktowicz – red. naczelny Kwartalnika Konteksty; Instytut Sztuki PAN
dr hab., prof. Pcz Jacek Sztuka – Politechnika Częstochowska
Anna Paleczek-Szumlas – dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
dr Barbara Major – kurator wystawy; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Joanna Matyja – kurator wystawy; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content