Rafał Borcz / CISZE PRZYRODY

Strona Główna / Rafał Borcz / CISZE PRZYRODY

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 26/04/2024, godz.18.00 – Sala Śląska

Wystawa przedłużona do 23/06/2024

Rafał Borcz
Cisze przyrody
malarstwo, rysunek
27/04 – 23/06/2024
Sala Śląska
wernisaż 26/04/2024, godz. 18.00

wystawie towarzyszy katalog – więcej informacji o publikacji w zakładce „Publikacje i gażdżety”

„Zasypiam pod rozgwieżdżonym niebem  słuchając nawoływań puszczyków, ryczenia jeleni, klangoru żurawi i wycia wilków […].  Żyję wśród olbrzymich uschniętych jesionów, buków o wężowej skórze, twardych krętych grabów i delikatnych kruchych olch […] Mieszkanie w lesie nie jest ucieczką od życia tylko spotkaniem z nim w czystej pierwotnej postaci. Magia nie jest tam niczym nadprzyrodzonym, wszystko z czego się składa można dotknąć bądź zobaczyć. Wszystko tam ma swój kształt, puls i zapach, istnieje realnie.  Tak wygląda prawdziwy świat”.
Rafał Borcz

W obrazach Rafała Borcza jest coś ze świata zobaczonego. Po pierwsze: obrazu świata „od razu” ujrzanego. Taka możliwość widzenia obrazu nie każdemu artyście jest dana. Niektórzy powolnie, żmudnie dochodzą do ostatecznej wersji opracowywanej kompozycji (por. np. postępowanie Cézanne’a albo Cybisa). Natomiast w przypadku prac Rafała Borcza mamy do czynienia z jednoznacznym, jakby natychmiastowym zapisem. Po drugie, często wizja tego malarza jest wizją widzianą z innej, nieludzkiej perspektywy. Nie dajmy się zwieść, to nie tylko zapis przyrody o fantastycznej kolorystyce – moim zdaniem to zapis stanów duchowych, nie zawsze możliwych do jednoznacznego określenia.
Adam Organisty

****

Rafał Borcz jest absolwentem Wydziału Malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1999 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Obecnie na macierzystej uczelni prowadzi Pracownię Rysunku. Artysta ma na koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, a także uczestniczył w kilkudziesięciu zbiorowych.

W 2000 r. otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, a pięć lat później Stypendium Fundacji Grazella. W 2001 został laureatem Grand Prix 35. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa „Bielska Jesień”. Na tym samym biennale zdobywał też dwukrotnie Nagrodę Publiczności, w 2005 regulaminowe wyróżnienie, oraz w 2013 r wyróżnienia Gazety Wyborczej i Artinfo.pl.

W 2007 r. Borcz otrzymał 1. Nagrodę na XXI Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Niezależnie od tego artysta był nagradzany i wyróżniany także na innych konkursach praz pokazach (m.in. „Obraz Roku”, „Triennale Grafiki Polskiej”, „Lexmark European Art. Prize”, „Animalis”). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią.

(materiały ze strony autora)

****

Rafał Borcz
“The Silences of Nature”
Painting, drawing
27/04 – 23/06/2024
Hall: Sala Śląska
Opening: 26/04/2024, 6 p.m.

“I drift to sleep under a starry sky, listening to wood owls’ calls, deers’ bellows, cranes’ clangour and wolves’ howling […]. I live among withered ash trees, beeches with snakelike bark, sturdy, twisted hornbeams and delicate, fragile alders […] The forest is not an escape from life – it’s life in its pure, pristine form.The magic there is not supernatural; with every step of the way you can touch it and see it clearly. All has its shape, its pulse and smell. And all is real. That’s what the real world looks like.”

Rafał Borcz

Rafał Borcz provides the viewer with an instantaneous representation of nature.  He has the ability to capture the world exactly as it is. Few artists possess such a unique gift. Some need to dedicate a great deal of time and effort to successfully conclude their work (cf., e.g. the creative process of Cézanne or Cybis). Rafał Borcz’s works, however,  are an unambiguous and immediate record of the world. Another fascinating quality of this artist’s paintings is that they are often shown from a different, non-human perspective. These are not just colourful images of nature. Nothing more misleading. I view them as depictions of different spiritual states, which are not always easy to identify.

Adam Organisty

****

Rafał Borcz is a graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków, where he obtained a diploma with distinction in the painting studio of Professor  Leszek Misiak in 1999. Currently, he runs the drawing studio at his alma mater. The artist boasts over a dozen solo exhibitions and has participated in numerous group ones.

In 2000, he received the Creative Scholarship of the City of Kraków, and five years later the Grazell Foundation Scholarship. In 2001, he won the Grand Prix of the 35th National Painting Competition „Bielska Jesień”. At the same biennial, he received the Audience Award twice, as well as a statutory distinction in 2005 and distinctions from the newspaper Gazeta Wyborcza and the website Artinfo.pl in 2013.

In 2007, Borcz received the First Prize at the 21st Festival of Contemporary Painting in Szczecin. Apart from that, the artist has also been awarded and distinguished at other competitions and shows („Painting of the Year” [Obraz Roku], „Polish Graphics Triennial” [Triennale Grafiki Polskiej], „Lexmark European Art Prize”, „Animalis”, among others).

Borcz specialises in painting, drawing, sculpture, and photography.

 

Skip to content