Werner Lubos / RETROSPEKTYWA

Strona Główna / Werner Lubos / RETROSPEKTYWA

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 9/05/2024, godz.18.00 – Sala Gobelinowa

Profesor Werner Lubos – postać wielkiej klasy, autorytet, artysta wielowymiarowy. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rzeźbą, ceramiką, metaloplastyką,  scenografią, także sztuką sakralną. Projektuje witraże i polichromie. Jest autorem wystroju wnętrz i witraży licznych zabytkowych kościołów (m.in. św. Wojciecha w Radzionkowie, św. Jadwigi w Szopienicach, św. Anny w Tarnowskich Górach, Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janowie Miejskim, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej). Nauczyciel, dydaktyk, profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (dziś UJD), animator życia kulturalnego.

Urodził się 2 maja 1941 w Tarnowskich Górach. W 1959 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w im. S. Staszica w Tarnowskich Górach. W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Wacława Taranczewskiego. W 1967 roku wstąpił do ZPAP w Krakowie. W 1990 roku uzyskał stopień adiunkta habilitowanego na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie został w 1983 roku, a w 1993 roku uzyskał stanowisko profesora tamże.

Uczestniczy w pracach znaczących gremium doradczych jak, m.in. Komitet Doradczy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, komisja programowa Galerii „Fra Angelico” w Katowicach, czy stowarzyszenie polsko – francuskie „WITRAŻ 2000″ działającego pod patronatem międzynarodowego Centrum Witraży w Chartres.

Wziął udział w ponad 60 wystawach zbiorowych. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych.

Na wystawę w Miejskiej Galerii Sztuki składają się głównie prace malarskie oraz projekty witraży. Trudno o ich jednoznaczną charakterystykę, bo abstrakcyjne malarstwo Wernera Lubosa ma charakter kontemplacyjny;  wymaga od widza  wrażliwości i intelektualnego wysiłku w poszukiwaniu ukrytej symboliki. W pracach artysty niezwykłą rolę ogrywa światło oraz przenikające się wzajemnie barwy.

Werner Lubos
“Retrospective”
10/05 – 23/06/2024
Hall: Sala Gobelinowa
Opening 9/05/2024 at 6 p.m.

Prof. Werner Lubos  – a true authority, a remarkable and versatile artist. His fields of expertise are easel painting, sculpture, ceramics, metalwork, scenography as well as religious art. He designs stained glass windows and polychromies. He designed interiors and stained glass windows in numerous historic churches (among others the Church of St. Adalbert in Radzionków, the Church of St. Hedwig in Szopienice, the Church of St. Ann in Tarnowskie Góry, the Church of Immaculate Conception of Mary the Virgin and Maximilian Maria Kolbe in Janów Miejski, the Church of the Holy Heart of Jesus in Bielsko-Biała). He is a teacher, an educator, a professor at Pedagogical University of Częstochowa (now Jan Długosz University in Częstochowa) and an organiser of cultural events.

He was born on May 2, 1941 in Tarnowskie Góry. He graduated from Stanisław Staszic High School in Tarnowskie Góry in 1959. Between 1960 and 1966 he studied at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków where he received a diploma in prof. Wacław Taranczewski’s painting studio. In 1967 he joined the Association of Polish Artists and Designers in Kraków. In 1990 he became an assistant professor at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków. In 1983 he became a lecturer at Pedagogical University of Częstochowa where he received a position of a professor in 1993.

Prof. Werner Lubos is a member of various advisory boards e.g. the Advisory Board of the Historic Silver Mine in Tarnowskie Góry, the programme committee of “Fra Angelico” Gallery in Katowice and the Polish-French association “WITRAŻ 2000” which operates under the International Stained-Glass Centre in Chartres.

Professor Lubos organised several dozen individual exhibitions and took part in over 60 collective exhibitions.

The exhibition in the City Art Gallery in Częstochowa features mostly paintings and stained glass designs. It would be rather difficult to label them collectively, as Werner’s abstract painting requires sensitivity and intellectual effort from the spectators, prompting them to search for hidden symbols. What plays a significant role in Werner’s works is the light and colours.

***

Teksty na stronie MGS zostały przetłumaczone przez studentów kierunku “Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach zajęć “Tłumaczenie dla muzeów i instytucji kultury”.
Koordynatorka: dr Katarzyna Remiszewska
Tłumacze: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

The texts on the MGS website were translated by students of the course “Creative and specialised translation” at Adam Mickiewicz University in Poznań during the class “Translating for museums and cultural institutions.”
Supervisor: dr Katarzyna Remiszewska
Translators: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

 

Skip to content