48. Jurajska Jesień. Świat ruchu. Świat pokoju. Świat jutra

Strona Główna / 48. Jurajska Jesień. Świat ruchu. Świat pokoju. Świat jutra

Wernisaż:
27 kwietnia 2023, godz.18.00

Sala Gobelinowa

48. edycja pleneru „Jurajska Jesień” przybrała całkiem inną formułę organizacyjną, określaną przez komisarz pleneru i kuratorkę wystawy Annę Żyłę jako „indywidualne poznanie fauny, flory, wody, skał, jaskiń”. Na osobiste rozważenie tematu, indywidualne podejście komisarz / kuratorka wystawy kładła szczególny nacisk. Działaniem wspólnotowym było spotkanie w Muzeum Częstochowskim, gdzie artyści uczestniczyli w wykładzie i prezentacji pt. „Osobliwości przyrodnicze Jury Krakowsko –Częstochowskiej”, przygotowanej przez kustosz Działu Przyrody Elżbietę Janik.  Zaczerpnięta stamtąd wiedza, w połączeniu z własnym doświadczeniem, zaowocowała zestawem zróżnicowanych, a jednak spójnych wobec tematu pleneru, prac na wystawę. Ów temat: Świat ruchu, świat spokoju, świat jutra, zdaje się bardzo pojemny i zarazem niejednoznaczny i, a jednak podstawowym jego odczytaniem wydaje się spojrzenie w przyszłość – ekologiczną, krajobrazową, relacji międzyludzkich, w tym także – w mniejszej skali – bliskiego nam regionu, tj. Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Na wystawie 48. Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Jurajska Jesień” zobaczymy prace plastyczne – malarstwo oraz tkaninę artystyczną  – dwudziestu trzech artystów ze Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego, Okręgu Szczecińskiego, Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego oraz zaproszonych gości. Współautorami wystawy są: Romualda Anioł – Lubas, Elżbieta Chodorowska, Urszula Chodorowska, Aleksander Czank, Anna Gorejowska, Aleksandra Kowalska, Roma Krysiak, Elżbieta Ledecka, Lech Ledecki,  Altea Leszczyńska, Anna Przewłocka, Cezary Sowa, Jacek Sztuka, Krystyna Szwajkowska, Stanisław Śledziński, Jadwiga Wosik, Piotr Żołyniak, Anna Żyła, Maria Konopacka, Bożena Mozolewska, Miłosława Ceszkiel, Mateusz Pawełczyk, Artur Wawrzkiewicz.

Reprodukcje poniżej:

Urszula Chodorowska, Symfonia barw natury, druk cyfrowy na tkaninie, 100×100 cm
Maria Konopacka, Świat białych skał, akryl, płyta, 70×50 cm
Stanisław Marek Śledziński, Wieczór na Jurze, olej, płótno, 73×90 cm
Mateusz Pawełczyk, Znowu widzę siebie jako psa, 180×200 cm

Na plakacie:  Anna Żyła, Pod chmurami, olej, płótno, 80×80 cm

[EN]
Tłumaczenie tekstów na język angielski: studenci II MA/TP UAM, Poznań 2023  – projekt w ramach kursu KREATYWNOŚĆ W TŁUMACZENIU
Translation into English: 2MA/TP students of AMU, Poznań 2023 – project held as a part of the course CREATIVITY IN TRANSLATION

48th Polish National Art Meeting “Jurassic Autumn” 2022 [48. Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień” 2022]
“World of Movement, World of Calm, World of Tomorrow” [“Świat ruchu, świat spokoju, świat jutra”]
28/04/2023—11/06/2023
Hall: Sala Gobelinowa
Opening: 27/04/2023, 6 p.m.

The 48th edition of the “Jurassic Autumn” art meeting was organised differently than the previous editions. Anna Żyła, the commissioner of the event and the curator of the exhibition, called it an “individual exploration of the fauna, flora, water, rocks and caves.” She emphasised the importance of reflecting on and approaching the topic individually. The first part of the event was a community meeting in the Museum of Częstochowa, during which the artists took part in a lecture and presentation titled “The natural oddities of the Polish Jurassic Highland,” prepared by Elżbieta Janik, the custodian of the Nature Department. Afterwards, the artists combined the obtained knowledge with their experience, which resulted in a range of diverse, yet thematically coherent works. The topic of the exhibition – “World of Movement, World of Calm, World of Tomorrow” – seems broad and ambiguous, but its most basic meaning is a look into the future – of the environment, landscape, interpersonal relationships and, on a smaller scale, of the Polish Jurassic Highland.

The exhibition of the 48th Polish National Art Meeting will feature paintings and textile art by twenty three artists from the Association of Polish Artists and Designers from Częstochowa, Szczecin, and Gliwice-Zabrze Districts, as well as by the invited guests. The co-authors of the exhibition are Romualda Anioł-Lubas, Elżbieta Chodorowska, Urszula Chodorowska, Aleksander Czank, Anna Gorejowska, Aleksandra Kowalska, Roma Krysiak, Elżbieta Ledecka, Lech Ledecki,  Altea Leszczyńska, Anna Przewłocka, Cezary Sowa, Jacek Sztuka, Krystyna Szwajkowska, Stanisław Śledziński, Jadwiga Wosik, Piotr Żołyniak, Anna Żyła, Maria Konopacka, Bożena Mozolewska, Miłosława Ceszkiel, Mateusz Pawełczyk, Artur Wawrzkiewicz.

 

Skip to content