Elżbieta Kuraj/ poetyka materii

Strona Główna / Elżbieta Kuraj/ poetyka materii

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 9/05/2024, godz.18.00 – Sala Poplenerowa

Prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa składa się z obrazów, które wyróżnia wyjątkowo wrażliwe operowanie kolorem, bogactwo i kunszt warsztatu oraz siła oddziaływania na widza. Artystka przywiązuje kluczowe znaczenie do koloru – sprawdzania jego właściwości, przemyślanego układu barwnych plam, stopnia nasycenia, kontrastu. W efekcie powstają niepowtarzalne dzieła, w których formę odbieramy jako przekaz duchowy.

Elżbieta Kuraj ur. 1956 w Sosnowcu, jest absolwentką katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  W 1982 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie projektowania książki. Była współzałożycielką Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” w Teatrze Małym w Tychach, którą prowadziła w latach 1995-1999. Od roku 1999 do 2012 była pedagogiem w ZSP w Bielsku-Białej. Równocześnie w roku 1999 rozpoczęła pracę na stanowisku pracownika naukowo- dydaktycznego  UŚ w Katowicach Wydziału Artystycznego w Cieszynie. W 2012 roku uzyskała tytuł naukowy Profesora.  W latach 2012-2016 pełniła funkcję wicedyrektora ds. artystyczno-naukowych w Instytucie Sztuki. Przez 22 lata pracy w IS prowadziła Pracownię Malarstwa.  W swojej działalności artystycznej wielokrotnie pełniła funkcję jurora w konkursach sztuki, organizowała sympozja, wystawy malarstwa i emalii artystycznej. Współpracowała z MDSM w Oświęcimiu w realizacji kilkunastu projektów artystycznych  w galeriach i ośrodkach muzealnych w Polsce i Niemczech oraz z Fundacją Email Art w realizacji czesko- polskich projektów unijnych. Twórczo zajmuje się malarstwem i emalią artystyczną.  Ma na swoim koncie 72 wystawy indywidualne w Polsce  i zagranicą, udział w wielu wystawach zbiorowych oraz 23 nagrody i wyróżnienia za twórczość malarską.

*********
Elżbieta Kuraj jest poetką natury, nie opisuje, wyraża jej istotę. Już nie ogląda pejzażu z zewnątrz, to stało się na początku. Teraz jest z nim, w jego świetle, na jego polu. Doskonałe opanowanie warsztatu malarskiego pozwala jej swobodnie czuć się w obszarze płótna, celnie nazywając każdym dotknięciem narzędzia przestrzeń, formę czy zjawisko światła. A idzie za tym migotliwość przekazu, lekkość, atrakcyjność nowej osobistej rzeczywistości. Prywatnej rzeczywistości prowadzonej w rozpoznawalnej stylistyce, naznaczonej spójnej dla wszystkich prac podskórną konstrukcją, ujawniającą również intelektualną pieczę nad powstającym dziełem.

Fragment recenzji prof. Bogdana Wegnera, UAP Poznań

Elżbieta Kuraj
“The Poetics of Matter”
Painting
10/05 – 23/06/2024

The “Poetics of Matter,” which you can explore in the City Art Gallery, is an exhibition featuring paintings and enamels. The works are distinguished by the sensitivity in the use of colour, the richness and artistry of craft, as well as the power to influence the viewer. Kuraj pays meticulous attention to colour – its properties, degree of saturation, contrast, the arrangement of colourful patches. This results in unique works of art with spiritual messages hidden in their forms.

Elżbieta Kuraj was born in 1956 in Sosnowiec. In 1982, she graduated with honours in book design from the Katowice Faculty of Graphic Arts at Jan Matejko Academy of Fine arts in Kraków. She is the co-founder of the Obok City Art Gallery in the Mały Theatre in Tychy, which she ran from 1995 to 1999. She was a teacher at the high school of fine arts in Bielsko-Biała from 1999 to 2012, while simultaneously working as a lecturer at the Faculty of Art of the University of Silesia in Cieszyn. In 2012 she achieved the academic rank of a professor.  From 2012 to 2016 she was the deputy director for Arts and Science at the Institute of Art Studies. During her 22 years of work at the Institute, she ran a painting studio. On numerous occasions, she acted as a judge in art contests as well as organised symposiums and exhibitions of painting and enamelling. She collaborated with the International Youth Meeting Centre in Oświęcim/Auschwitz in the creation of art projects in galleries and museums in Poland and Germany. She also worked with the Enamel Art Foundation on Polish-Czech EU projects.

Her artistic pursuits centre around painting and enamelling. With 72 solo exhibitions in Poland and abroad, this author has also participated in numerous collective exhibitions, and has 23 awards and nominations to her credit.

******

“Elżbieta Kuraj is a poet of nature, yet she doesn’t merely describe it, but embodies its essence. She’s not just an observer of the landscapes – she lives in them; basking in the sun and feeling green fields underfoot. Kuraj’s perfect mastery of the painting craft allows her to work effortlessly with the medium; each touch of her tools on point, incisively playing on composition, form and light. The message sent by the author is that of shimmering, weightless new reality, appealing to the audience through its deeply individual touch. This new world is a personal one, kept in a recognisable style, marked by the intellectual care put into its creation. Though hidden in a deeper layer, it is visible throughout all of Kuraj’s works.”

passage from a review by Professor Bogdan Wegner, University of the Arts Poznań

Skip to content