Magdalena Jurkowska / MJ Yunko. SPACER

Strona Główna / Magdalena Jurkowska / MJ Yunko. SPACER

malarstwo
Galeria ZWIASTUN
19/03 – 21/04/2024
wernisaż 19/03, godz. 18.00

Magdalane Jukrowska, ur. 1978 w Krakowie, gdzie mieszka i pracuje. Absolwentka Szkoły Projektowania Ubioru w Krakowie (2002). Uprawia malarstwo, sztukę wideo, jest twórczynią wielobarwnych patchworków, projektantką ubioru. Swoją sztukę MJ Yunko określa jako połączenie impresjonizmu New Age z kolorystycznym spektrum postekspresjonizmu. Obrazy są dla niej ujściem dla marzeń, wizji, idei, które powstają w umyśle artysty, uczuć, codziennego życia i duchowego postrzegania. Twórczość MJ Yunko (obrazy i wideo) jest publikowana na platformach społecznościowych, np. Instagramie, uzupełniając wizualne obrazy o audio-wizualne doświadczenie kinematograficzne. Magdalena Jurkowska czerpie inspirację z bogatej historii swojej rodziny, która obejmuje zarówno niemiecką arystokrację (pradziadek był bratem zabitego przez nazistów kanclerza Kurta von Schleichera, który porzucił niemiecką szlachtę dla mezaliansu z polską kobietę z ludu), jak i doświadczenie komunizmu oraz współczesne doświadczenia codziennego życia.

Wystawę prezentowaną w Galerii ZWIASTUN autorka zatytułowała SPACER. W jej interpretacji spacer, wbrew pozorom,  jest tutaj czymś więcej niż tylko zwykłą czynnością. To część naszego życia, w którym robimy coś wyjątkowego. To czas, który nie został pominięty, ponieważ artysta go zauważył. Jest to zatrzymana chwila w czasoprzestrzeni. To jest powolne życie świadomym tu i teraz – ja jestem. Obrazy stają się świadkiem ulotnej strony życia człowieka zachowanej w ułamku chwili.
Magdalena Jurkowska / MJ Yunko:
Instagram: MJ Yunko https://www.instagram.com/mj_yunko/

Magdalena Jurkowska / MJ Yunko
WALKS
Painting
Zwiastun Gallery
19/03 – 21/04/2024

Magdalena Jurkowska was born in 1978 in Kraków, where she currently lives and works.  She graduated from Cracow School of Art and Fashion Design in 2002. In her artistic pursuits she explores fields such as painting, video art, patchwork, and fashion design. MJ Yunko defines her art as the creative space where Neo-Impressionism meets the infinite colour spectrum of Post-expressionism. For the artist, painting is an outlet for her dreams, visions and ideas of the artistic mind; a vessel for her feelings, the means by which she reflects her spiritual perception of the world. MJ Yunko’s paintings and video art are published on social media platforms such as Instagram. There, her paintings are enhanced with an audio-visual layer, creating an almost cinematic experience. Magdalena Jurkowska draws inspiration from her family’s connections to German nobility. Her great-grandfather was a brother to Kurt von Schleicher, a German chancellor killed by Nazis who abandoned the nobility to marry beneath himself, wedding a Polish common folk woman. For her artistic inspiration the artist also draws on the struggles of the Communist era and nowadays problems of everyday life.

Jurkowska’s exhibition in Zwiastun Gallery is named “WALKS.” The author sees the walks in her paintings as more than just mundane activities, as many may perceive them. They are a part of our lives, lives full of unique elements. She sees the walks as the time that doesn’t go unmentioned, because the author noticed it. It’s a moment frozen in time and space. We live a slow life, aware of here and now – of ourselves. The paintings become spectators of the elusive; the evanescent side of life captured in a fraction of a moment.

Magdalena Jurkowska / MJ Yunko:
Instagram: MJ Yunko https://www.instagram.com/mj_yunko/

Teksty na stronie MGS zostały przetłumaczone przez studentów kierunku “Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach zajęć “Tłumaczenie dla muzeów i instytucji kultury”.
Koordynatorka: dr Katarzyna Remiszewska
Tłumacze: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

The texts on the MGS website were translated by students of the course “Creative and specialised translation” at Adam Mickiewicz University in Poznań during the class “Translating for museums and cultural institutions.”
Supervisor: dr Katarzyna Remiszewska
Translators: W. Banaszak, W. Grzelak, I. Jenek, J. Kasierska, J. Kaźmierczak, M. Kolasińska, M. Kryszkowska, M. Kwiecień, N. Łaniecka, A. Nowakowska, A. Staszak, Z. Trawińska

Skip to content