Piękne słowa. Wystawa pokonkursowa rodzinnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie

Strona Główna / Piękne słowa. Wystawa pokonkursowa rodzinnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie

11 – 17/12/2023
Galeria ZWIASTUN
wernisaż 12/11/2023, godz.16.00

Celem konkursu pt: ” Piękne słowa” była refleksja nad wartością słów, kształtowanie empatii i pozytywnych relacji międzyludzkich. Udział w konkursie polegał na stworzeniu napisu ciekawą techniką plastyczną przedstawiającego „piękne” słowa/zwroty. Piękne słowa, czyli takie które czynią świat pięknym, które wywołują radość, budują relacje, atmosferę akceptacji, życzliwości i które wzmacniają poczucie własnej wartości. Prace konkursowe wykonywane były rodzinnie, tj. dziecko wspólnie z rodzicami, co również miało na celu wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu i wspólną aktywność. Adresatami konkursu były dzieci w wieku 3-6 lat (wraz z rodzicami) z Niepublicznego Przedszkola Olka Klepacza w Częstochowie „ArtOK” oraz „Klepaczówka”.
W konkursie wzięło udział 26 rodzin z obu placówek. Jury przy ocenie prac konkursowych brało pod uwagę zgodność pracy z tematem, staranność wykonania, pomysłowość, oryginalność techniki oraz ogólne wrażenia estetyczne. Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (3-4 latki) oraz dzieci starsze (5-6 latki).

Oglądając wystawę pokonkursową w Galerii ZWIASTUN zwiedzający mogą się przekonać,  że słowa mają moc. Mają wpływ na budowanie poczucia własnej wartości mają słowa, stanowią o motywacji, są wyrazem akceptacji, budują pewność siebie, szczególnie u małych dzieci. Są fundamentem do tego, by dziecko potrafiło radzić sobie  w życiu, radzić sobie z wszelkimi trudnościami i problemami, które są nieuniknione i które pojawiać się będą na drodze ich życia

tekst: ArtOK

 

Skip to content