10. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii” / 10. International Photographic Salon “Still Life in Photography”

Strona Główna / 10. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii” / 10. International Photographic Salon “Still Life in Photography”

Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem laureatom nagród honorowych
23 lutego 2024, godz.18.00

Wystawa prezentowa na do 21 kwietnia 2024

 


10. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”

Patronat:

FIAP 2023/618 


Fotoklubu RP 438/2023

  1. edycja Salonu zobowiązuje, choć odnosimy się do niej z taką samą pieczołowitością i zainteresowaniem jak do edycji „nie-jubileuszowych”. Honorową funkcję komisarza Salonu ponownie przyjął jego pomysłodawca i wieloletni organizator, Janusz Mielczarek. Sam jubileusz wzmocnił jednak powracające pytanie – czy temat martwej natury w fotografii nadal zachowuje swoją świeżość i wciąż otwiera nowe możliwości interpretacji i rozwiązań formalnych. Wśród zgłoszeń, a tym bardziej wśród laureatów, z radością powitaliśmy uczestników konkursu, którzy wracają z coraz to nowymi propozycjami, jaki i nowych autorów. Wystawa złożona ze czterdziestu pięciu fotografii, wybranych przez Jury Salonu ze stu sześćdziesięciu zgłoszonych prac przekonuje, że wciąż jest to możliwe – temat martwej natury w fotografii, pozostaje autonomiczny i oryginalny. W fotografiach składających się na wystawę odnajdujemy najlepsze umiejętności autorów zdjęć: patrzenia i spostrzegania, operowania światłem, przemyślaną kompozycją, a także umiejętności tworzenia określonego nastroju, oddziaływania na widza. Rozwiązania formalne nie wyczerpują wszakże jakości tej wystawy, jest w niej coś więcej – w fotografiach zawierają się emocje, sensy, ukryte znaczenia. Z pozoru zwykły przedmiot zostaje wydobyty z codzienności stając się czymś niezwykłym, fascynującym, odkrytym na nowo. Wystawa prezentowana jest w sali po Muzeum Zdzisława Beksińskiego, co również przydaje jej nastroju i pozwala na ciekawy odbiór. Wystawie towarzyszy katalog.
    Laureatem Złotego Medalu FIAP został Ryszard Dubiański za fotografię „Ścieżki życia”. Pozostali zwycięzcy konkursu wymienieni są w załączonym protokole Jury. Wystawa trwa do 21 kwietnia 2024.

Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Komisarz salonu: Janusz Mielczarek

PROTOKÓŁ JURY – LAUREACI

 

Ryszard Dubiański, „Ścieżki życia” – Złoty Medal FIAP

                                 

Małgorzata Kozakowska, „Sceny balkonowe”     Elżbieta Ponińska, „Martwa natura na szkicowniku”
Srebrny Medal FIAP                                                                                      Brązowy Medal FIAP

 

Iwona Czubek, „Bajki z drewna”
Złoty Medal Fotoklubu RP

Marek Herbik, „Caravanserai”
Srebrny Medal Fotoklubu RP


Davorka Tribojewic, „Pięć beztrosk”
Brązowy Medal Fotoklubu RP

REGULAMIN i karta zgłoszenia 2023

RULES and entry form 2023

10th International Exhibition “Still Life in Photography”
Post-contest exhibition
Opening of the exhibition with the award ceremony
Hall: Sala Muzeum

Our exhibitions are famous for how meticulously they are designed, and the 10th, jubilee edition is no exception. The honorary role of the commissioner was taken by its founder and long-standing organiser – Janusz Mielczarek. The jubilee has once again raised a question whether the topic of still life continues to bring a breath of fresh air and offers new interpretations and forms. Among the competitors, and especially among the award winners, we were delighted to welcome back the participants who returned with new ideas, as well as the first-time competitors. The exhibition – which comprises forty-five photos selected by the Jury from one hundred submitted works – proves that the topic of still life indeed remains an independent and original one. In the exhibition, the authors’ best skills come to the forefront: the ability to look and see, playing with light and a well-thought-out composition, as well as creating a certain mood, affecting the viewer. Clearly, the quality of the exhibition does not rely on form only; there is more to it – in the photographs, hidden are emotions, senses, and meanings. A seemingly ordinary object is brought out of the mundane to become something unique, fascinating and rediscovered. The exhibition is located in the hall of the former Museum of Zdzisław Beksiński, which adds to the atmosphere and allows for an interesting interpretation. Additionally, a catalogue is available to the visitors.

The exhibition lasts until the 21st of April 2024.

Skip to content