Janusz Karbowniczek / Jest jak jest

Strona Główna / Janusz Karbowniczek / Jest jak jest

Wydarzenie towarzyszące:

Wernisaż 29/06/2023, godz.18.00 – Sala Gobelinowa

Janusz Karbowniczek
Jest jak jest
wystawa indywidualna malarstwa, rysunku, kalendarzy
30/06 – 13/08/2023
Sala Śląska
wernisaż 29/06/2023, godz. 18.00

„Jest jak jest” podkreśla aktualną kondycję zawodową  kierując się w stronę przestrzeni odbioru dzieła, w stronę pola intencjonalnego. Jest potwierdzeniem ciągłości poszukiwań twórczych w zmieniającej się ikonosferze.
W momencie trwałego uwikłania się w sztukę stajemy po jej stronie w obronie jej sensu w pojęciu globalnym jak i jednostkowym. Nie można oceniać własnej sztuki stojąc wewnątrz swego idiolektu, nie mając właściwego do niej dystansu. Możemy badać obszar, w którym się poruszamy, wytyczając zakres zamierzeń. Dystans, czyli spojrzenie z zewnątrz, daje nam poczucie właściwego „zobaczenia”, właściwej – bo własnej – oceny, bowiem żadne dzieło nie istnieje wyłącznie z przekazu swego nadawcy, lecz realizuje się w procesie odbioru. W konfrontacji z widzem obraz żyje własnym bytem, konstytuuje się niejako od nowa, oddycha dzięki kolejnym jego odczytom.
Janusz Karbowniczek

****
Urodzony 25 lutego 1950 r. w Przemyślu. Studia na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1975 r. w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego i w Pracowni Książki prof. Stanisława Kluski. W latach 1977 – 2022 – pedagog  macierzystej uczelni. Od  2000 roku na stanowisku profesora prowadził Autorską Pracownię Rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia rysunek, malarstwo. Uczestnik konferencji i autor tekstów związanych z teorią sztuki i kultury: ASP Katowice „Akademia 2007+”, tekst: Tradycja i pamięć podstawą myślenia twórczego /2006/, ASP Wrocław „Rysunek. Punkt wyjścia”, tekst: Rysunek – warunek  czy alternatywa /2009/ASP Katowice „Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych”, tekst: Obraz – fenomen kompromisów /2010/, ASP Gdańsk „Przestrzeń realna. Przestrzeń kreacyjna”, tekst: Rysunek świadomy /2012/, Uniwersytet Śl. Katowice, ASP Katowice „Zobaczyć sens”, tekst: Kłopoty z sensem /2013/.  Organizator I, II, III Międzynarodowego Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Plastycznych /ASP Katowice 2014, 2017, 2020/.  Zorganizował 70 wystaw indywidualnych rysunku i malarstwa w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 350 wystawach w Polsce i za granicą.

Skip to content